A jobb felhasználói élmény, illetve a biztonságosabb használat érdekében a weboldalon sütiket használunk!

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 

HATÁLYOS: 2024. 05.15. napjától

 

Üdvözöljük a BRS.hu honlapján! Köszönjük, hogy vásárlása során megtisztel bizalmával!

Felhívjuk a Tisztelt Vásárló figyelmét, hogy a megrendelés leadásával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: “ÁSZF”), amely az elfogadásával a Szerződés részévé válik, így kérjük, hogy a megrendelés véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et.

Amennyiben az ÁSZF-fel, a honlap használatával, a termékekkel vagy a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, úgy kérjük, hogy az alább megadott elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal.

 

1.       A SZOLGÁLTATÓ (ELADÓ, VÁLLALKOZÁS) ADATAI

 

Név: Hideget-meleget Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 29.

Levelezési cím: 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 161.

Üzletek, átvételi pontok címe:

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.161.        (H-P: 07:30-17:00) (SZ: 8:00-12:00)

4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 3.                  (H-P: 07:30-16:00)
3770 Sajószentpéter, Kálvin Tér 23.                    (H-P: 07:30-16:00)
5600 Békéscsaba, Jókai u. 29.                             (H-P: 07:30-16:00)
4030 Debrecen, Monostorpályi út 102                (H-P: 07:30-16:00)
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 64.                   (H-P: 07:30-16:30)
8600 Siófok, Kele utca 5.                                     (H-P: 07:30-17:00) (SZ: 8:00-12:00)
5000 Szolnok, Thököly út 78.                              (H-P: 07:30-16:00)

Nyilvántartásba vevő hatóság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 04-09-017129

Adószám: 25197590-2-04

Képviselő:

Béres Bence

 Telefonszám: 06 46 999 199

E-mail: info@meleget.hu

Honlap: www.brs.hu

Bankszámlaszám: 10102718-61917100-01004008

2.       A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

Név: Webshop Experts (Shoprenter.hu Kft.)

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Elérhetőség: kapcsolat@webshopexperts.hu

 

3.       FOGALMAK, DEFINÍCIÓK:

 

3.1. Áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut

3.2. Eladó: az a személy, aki az árucikket pénzért cserébe a vevő részére árusítja.

3.3. Vevő: a webshopon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

3.4. Felek: Eladó és Vevő együttesen

3.5. Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyven meghatározott fogyasztó - a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

3.6. Vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

3.7. ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el.

3.8. Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy digitális szolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

3.9. Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

3.10.                     Gyártó: az Áru előállítója, import Áruk esetén az Árukat az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy, amely az Áru nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.

3.11.                     Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően, vagy annak hiányában önként vállal.

3.12.                     Szerződés: Eladó és Vevő között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése.

3.13.                     Távollévők közötti szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek

3.14.                     egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.

 

4.       VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkori magyar jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

·         2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

·         1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

·         2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

·         151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról

·         2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról

·         45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

·         373/ 2021. (VI.30.) kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

·         19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

·         az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokalatlan területi alapú tartalomkorlátozással és megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről

·         az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

·         az Európai Parlament és Tanács 211/83/EU fogyasztói jogokról szóló irányelve

 

5.       AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS TARTALMA

 

5.1. Jelen ÁSZF egyrészt a Hideget-meleget Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-017129; székhely: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 29.; adószám: 25197590-2-04) mint Eladó, másrészt a jelen ÁSZF tárgya szerint szerződő vevőre (a továbbiakban: Vevő, míg Eladó és a Vevő együtt Felek, külön-külön: Fél) terjednek ki.

 

5.2. A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF valamint a honlapon található tájékoztatások határozzák meg. Jelen ÁSZF tartalmazza többek között a Vevőt és Eladót megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

6.       A SZERZŐDÉS NYELVE ÉS FORMÁJA

 

6.1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

6.2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

7.       AZ ÁRAK

 

7.1. A honlapon feltüntetett árak forintban értendők és 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát Eladó fenntartja.

 

8.       A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

8.1. A megrendelhető termékről, azok lényeges tulajdonságairól az egyes termékek részletes nézetében (termékoldalon) szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek, illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak.

 

9.       ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN

 

9.1. Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül, ha a termék mellett 0,-Ft-os ár szerepel, vagy amennyiben az árengedménnyel csökkentett ár hibásan kerül feltüntetésre (pl. 1000,-Ft értékű termék mellett 10%-os kedvezménnyel 500,-Ft-os ár szerepel). Szintén hibás árnak minősül a tizedes vessző téves feltüntetése (azaz pl. 1000,-Ft értékű termék mellett 100,-Ft-os vagy 10.000,-Ft-os ár szerepel).

 

9.2. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. A hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

10.   A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS MENETE

 

10.1.                     A brs.hu webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció. Ha a regisztráció mellett dönt, a regisztráció során csak a legszükségesebb adatokat kell csak megadni (név, cím, telefonszám és e-mail-cím). Amennyiben regisztrált, akkor a későbbi rendelések esetén már csak be kell jelentkeznie a már létrehozott regisztrációs fiókba az e-mail-cím és a jelszó megadásával, így egyéb adatainak ismételt megadására nincs szükség.

10.2.                     A szerződéskötési folyamat első lépéseként a Vevő a Honlapon az általa megrendelni kívánt Árukat kiválasztja, azt behelyezi egy a Honlapon működő virtuális kosárba. A Holnap alapján a Vevő konkrétan tudomást szerez az Eladó által kínált Áruról és annak áráról. A virtuális kosárban található Árukra vonatkozó a megrendelési szándékát Vevő a feltételek elektronikus elfogadásával és a fizetési mód kiválasztásával véglegesíti, egyben elküldi megrendelését az Eladó részére.

10.3.                     A megrendelés folyamán javasolt többször is ellenőrizni a bevitt adatokat, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra és szállításra az Áru, így azok pontossága tekintetében a felelősség a Vevőt terheli. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! Vevőnek a megrendelés véglegesítése folyamán minden lépésnél lehetősége nyílik az adatok javítására. A „vissza” gombra kattintva mindig visszatérhet a korábbi lépéshez, és javíthatja az ott bevitt adatokat akkor is, ha időközben már a következő oldalra lépett. Amennyiben a véglegesített rendelésben mégis hibát fedez fel, úgy a szerződésnek már csak az utólagos módosítását kezdeményezheti elektronikus úton, az Eladó e-mail címén történő jelzéssel.

10.4.                     A honlap használata során Ön a honlap tetején található kosár ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.

10.5.                     Amennyiben összeállította a megrendelni kívánt termékek kosarát, kattintson a „Tovább a pénztárba” gombra, mely után véglegesítheti megrendelését. A vásárlás véglegesítéséhez a következő adatokat kell megadni:

·         a Vevő adatai

·         szállítási adatok

·         szállítási mód

·         fizetési mód

10.6.                     Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén –fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

10.7.                     Az Eladó a megrendelést feldolgozza és azt visszaigazolja a Vevő részére. A visszaigazolással – annak a Vevőtől kapott e-mail címre történő elküldésével – a Felek között a magyar polgári jog szabályai szerinti, elektronikus úton történő szerződéskötésre irányadó rendelkezések szerinti adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre. A szerződéskötés napja a visszaigazolás Eladó részéről történő elküldésének napja, tekintet nélkül arra, hogy a Vevő valós e-mail címet adott-e meg, vagy hogy az üzenetet elolvasta, vagy az Eladó e-mailjét visszaigazolta volna.

10.8.                     A Szerződés létrejöttéről az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vevőt, megrendelési visszaigazolás formájában, amely pontosan, tételesen és konkrétan tartalmazza a megrendelt Áruk megnevezését, azok árait, a megrendelés szállítási határidejét, módját és költségét (Ft) azaz forint összegben. Az Eladó csak azokért a megrendelt Árukért tartozik felelni, melyek a megrendelési visszaigazolásban (Szerződés) is szerepelnek.

11.   FIZETÉSI MÓDOK

·         Online bankkártyás fizetés

·         Banki átutalás: A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.

·         Utánvét: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot.

12.   ÁTVÉTELI MÓDOK

·         Házhozszállítás:

MPL

GLS

·         Személyes átvétel (átvételi pontjain valamelyikén)

13.   TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

13.1.                     Az Eladó részéről az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Amennyiben Eladó határidőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül sem teljesít, a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől. Az általános szállítási határidőtől eltérő szállítási határidőt az egyes szállítási módok esetében minden esetben jelezzük.

 

14.   A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

14.1.                     Az Eladó a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésére tekintettel az alábbi tájékoztatást adja a fogyasztónak minősülő Vevői részére.

14.2.                     A jelen pontban foglaltak nem érintik a Vevő azon jogát, hogy az e pontban meghatározott, kifejezetten a fogyasztók számára biztosított elállási jogon túl az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

14.3.                     Az Eladóval szerződő fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

14.4.                     Az elállási/felmondási határidő

·         attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az Árut átveszi.

·         több Áru szolgáltatásakor, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Árut átveszi.

·         több tételből vagy darabból álló Áru szolgáltatásakor, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

14.5.                     Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: 3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 4., valamint: info@meleget.hu. A fogyasztói panaszokkal kapcsolatban az Eladó nyitvatartási időben áll a Vevői rendelkezésére a jelen ÁSZF-ben megjelölt telefonszámon is.

14.6.                     A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

14.7.                     Az elállás/felmondás joghatásai

15.6.1. Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni tartozik az Eladó a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja az Eladó, amíg vissza nem kapta az Árut, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

15.6.2. A Vevő köteles az Eladó számára az Árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az Árut. Az Áru visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

15.6.3. A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre az Áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

15.7. Az indoklás nélküli elállás joga a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján rendelt Áruk esetén nem illeti meg a Vevőt, így különösen

·         olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

·         romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;

·         olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

·         olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;

15.   KELLÉKSZAVATOSSÁGRA, TERMÉKSZAVATOSSÁGRA ÉS JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Eladó a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésére tekintettel az alábbi tájékoztatást adja a fogyasztónak minősülő Vevői részére.

15.1.                     KELLÉKSZAVATOSSÁG

15.1.1.    A Vevő hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

15.1.2.    A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

15.1.3.    A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

15.1.4.    A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

15.1.5.    A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy az Árut az Eladótól vette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

15.2.                     TERMÉKSZAVATOSSÁG

15.2.1.    A termékszavatosságra vonatkozó rendelkezések csak a fogyasztó Vevőre alkalmazandóak!

15.2.2.    Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

15.2.3.    Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

15.2.4.    Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

15.2.5.    Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

15.2.6.    A gyártó (vagy a forgalmazó, azaz a Hideget-meleget Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

15.2.7.    A gyártónak (forgalmazónak, azaz a Hideget-meleget Kft.-nek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

15.2.8.    A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

15.3.                     JÓTÁLLÁS

15.3.1.    Az Eladó jótállása csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt 10.000,- forintnál drágább tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik.

15.3.2.    Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

15.3.3.    A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

16.   ÜZLETI TITOK, SZERZŐI JOGOK

16.1.                     Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk, árajánlatok stb. Eladó kizárólagos tulajdonát képezik, így azok harmadik Fél számára történő kiadása üzleti titok megsértésének minősül, melynek minden gazdasági és büntetőjogi felelősségét Vevő viseli.

16.2.                     Az Eladó által forgalmazott Áruk az Árukat gyártó jogi személyek szabadalmakkal kapcsolatos, vagy szerzői jogi, vagy egyéb jogi védelme alá tartoznak. Vevő köteles ezen jogok tiszteletben tartására a vonatkozó jogszabályok megtartásával. Mindennemű, a Vevőnél bekövetkezett harmadik Fél felé történő jogsértésért a Vevő tartozik felelősséggel.

17.   AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK ESETKÖREI

17.1.                     Jelen ÁSZF alulírott napon kerül közzétételre a Honlapon és a közzétételét követően létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni mindaddig, amíg másik általános szerződési feltétel nem kerül elfogadásra és közzétételre.

17.2.                     Az ÁSZF rendelkezéseit az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani, de köteles a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit Honlapjának nyitóoldalán jól látható módon elhelyezni.

17.3.                     Felek megállapodnak abban, hogy Szerződést határozott időre kötik, mely időtartam a szerződésszerű teljesítésig tart. Felek egyedileg ettől eltérhetnek, és a Szerződést határozatlan időtartamra is megköthetik (keretszerződés).

17.4.                     A Felek között a Szerződés megszűnhet közös megegyezéssel, elállással és felmondással.

17.5.                     Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a jelen ÁSZF-ben, vagy az egyedi szerződésben meghatározott oknál fogva van helye elállásnak, vagy felmondásnak, kivéve amennyiben a másik Fél a Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi (a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik), úgy elállásnak vagy felmondásnak van helye. Nem lényeges, vagy a Fél érdekeit érdemben nem sértő oknál fogva elállásnak, felmondásnak nincs helye.

17.6.                     Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a Felek egyedi szerződése eltérően nem rendelkezik és az Eladó szerződésszerűen teljesített, úgy Vevő elállása, vagy felmondása esetén, amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi megrendelés van folyamatban köteles az Eladó igazolt kárának, illetve elvégzett munkájának megtérítésére.

17.7.                     Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a Felek egyedi szerződése eltérően nem rendelkezik és a Vevő szerződésszerűen teljesített, úgy az Eladó elállása, vagy felmondása esetén, amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi megrendelés van folyamatban köteles a megkezdett részfeladatokat befejezni, a Vevő pedig köteles azokat kifizetni, amennyiben az a visszaigazolt megrendelésben (Szerződés) meghatározottaknak megfelel.

17.8.                     A szerződéstől történő elállásra, vagy felmondására mindkét Félnek van lehetősége, azonban Vevői elállás vagy felmondás esetén a Vevő köteles az Eladó addig felmerült költségeit, valamint a teljes nettó vételár 20%-át megtéríteni, ami magában foglalja az Eladónál felmerülő adminisztrációs, banki és anyagköltségeket, továbbá a teljesítésre történő felkészülés minden egyéb költségét, ide nem értve az esetlegesen megfizetett fuvardíjat.

18.   ADATKEZELÉS

18.1.                     A jelen ÁSZF-fel kapcsolatos adatkezelést az Eladó külön adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza, amely elérhető a brs.hu weboldalon.

19.   PANASZÜGYINTÉZÉS, JOGVITÁK

19.1.                     A jelen ÁSZF-vel kapcsolatos, valamint a Szerződésből eredő bármely jogvitát a Felek elsősorban peren kívül, békés úton törekszenek rendezni. A jogviták során a magyar jogot kell alkalmazni.

19.2.                     A fogyasztó Vevő az Eladóval szembeni jogvitákkal kapcsolatban békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 3. sz. mellékletét képező táblázat tartalmazza.

19.3.                     Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó kormányhivatalok listáját és elérhetőségeit a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező táblázat tartalmazza.

20.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20.1.                     Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

20.2.                     Jelen ÁSZF mindenkor az Eladó és a Vevő között létrejött, a Honlapon közzétett Árukra megkötött elektronikus szerződéssel (megrendelés leadása és annak visszaigazolása), vagy egyedi szerződés esetében az egyedi árajánlattal és annak írásbeli visszaigazolásával (e-mail, levél) együtt érvényes.

 

Békéscsaba, 2024.05.15.

 

 

 

Mellékletek:

1.     sz. melléklet

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

 

 

 

 2.     sz. melléklet

Kormányhivatalok

E-mail cím

Elérhetőség

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti

-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Főosztály

fogyved@pest.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-

egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

http://bkmkh.hu/fogyasztovedelmi_osztaly/elerhetoseg

ek/

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/szervezeti- egysegek-menu/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-

meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyved@bekes.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/elerhetoseg- szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-

fogyasztovedelmi-foosztaly

Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-

zemplen/szervezet/hatosagi-foosztaly

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

http://www.csmkh.hu/hu/muszaki-hatosagi-foosztaly

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyved@fejer.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/elerhetosegek

-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi- meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson- sopron/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki- engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-

foosztaly

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu- bihar/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki- engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-

foosztaly

 

 

 

 

Heves Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyved@heves.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--

/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es- fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

 

jasz.fogyved@jasz.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun- szolnok/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi- es-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmi-

osztaly

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom- esztergom/elerhetoseg-szervezet/kozlekedesi-muszaki- engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-

foosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyved@nograd.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd/szervezeti- egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-

fogyasztovedelmi-foosztaly

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-

egysegek/kozlekedesi

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar- bereg/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-

engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly-2020

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyasztovedelem@tolna.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek

/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es- fogyasztovedelmi-foosztaly

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyasztovedelem@vas.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye- elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-

meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezet

i-egysegek/hatosagi-foosztaly

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-

egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es- fogyasztovedelmi-foosztaly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       sz. melléklet

 

 

 

 

Megye

 

 

 

 

 

 

weboldal címe

1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Elnök: Dr. Gőbölös Réka
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

www.baranyabekeltetes.hu

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc  Pf.  376.
Telefonszáma: (46) 501-090
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

3. Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

https://bekeltet.bkik.hu/

4. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Elnök: Dr. Horváth Péter Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

www.bekeltetes-csongrad.hu

5. Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Elnök: Dr. Csapó Csilla 
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

www.bekeltetesfejer.hu

6. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

www.bekeltetesgyor.hu/hu

www.gymsmkik.hu/bekelteto

7.Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu 

www.hbmbekeltetes.hu

8. Pest Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
Telefonszáma: (1) 792-7881
Elnök: Dr. Nadrai Géza
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

www.panaszrendezes.hu

www.pestmegyeibekelteto.hu

 

 

 

Árukereső.hu